FANDOM


Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik rejestrując się na wiki wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz z obowiązującym prawem na terenie RP, nieznajomość jego treści nie zwalnia go od ponoszenia kary za jego łamanie.
 2. Złamanie któregoś z punktów regulaminu może skutkować upomnieniem słownym lub karą w postaci blokady o długości zależnej od rodzaju przewinienia i częstotliwości powtórzeń złamania regulaminu przez danego użytkownika. Przewinienia i przewidziane za nie kary opisane są poniżej.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uzyskanie danych użytkownika (Adres E-Mail, IP itp.) przez osoby trzecie bez ich zgody lub wiedzy.
 4. Użytkownik może się skontaktować z administracją poprzez Wiadomości na tablicy lub poprzez GG/Facebook/Skype, jeśli Administrator podał w swoim profilu.
 5. Do Administracji wiki należą wszyscy Administratorzy i Biurokraci.
 6. Nie wolno wystawiać wiki w konkursie na wiki miesiąca bez zgody administracji.


Czat

 1. Zabrania się przeklinania/spamowania/trollowania kiedy inni użytkownicy sobie tego nie życzą.
 2. Zabrania się obrażania współużytkowników.
 3. Zabrania się krytykowania młodszych użytkowników.


Zakazy

 1. Zabrania się publikowania treści ogólnie uznanych za nieetyczne, niezgodnych z prawem RP, treści erotycznych, pornograficznych, zawierające groźby, nawołujące do nienawiści, konfliktów politycznych lub religijnych, treści nielegalnych, łamiących prawa autorskie oraz mających na celu zastraszenie użytkownika. Tyczy się to również publikowania takich treści w sposób niebezpośredni.
 2. Zabrania się publikowania treści niezwiązanych z tematyką, wyjątkiem są blogi.##Zabrania się obrażania innych użytkowników.
 3. Zabrania się wywyższania nad innymi użytkownikami.
 4. Zabrania się używania słownictwa powszechnie uznanego za wulgarne.
 5. Zabrania się posiadania multikont.
 6. Zabrania się spamowania/usuwania treści artykułów/niszczenia treści artykułów/trollowania.
 7. Zabrania się edytowania cudzych stron użytkownika, chyba że dany użytkownik wyraźnie o to poprosi.
 8. Zabrania się publikowania treści związanych z fandomem.
 9. Zabrania się proszenia Administracji o awans na Administratora.
 10. Zakazy związane z obrazkami znajdują się w dziale Obrazki.


Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownicy zostaną ukarani według taryfikatora kar.
 3. Administracja informuje, że nie jest to ostateczna wersja regulaminu i zastrzega sobie prawo do jego edytowania. O zmianach regulaminu powiadomieni zostaną wszyscy użytkownicy poprzez Apel Admina na stronie głównej.
 4. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników wikii.
 5. Regulamin w formie pierwotnej wszedł w życie z dniem 08.04.2013
 6. Ostatnia aktualizacja - 08.04.2013